Ενότητα πρώτη: Η εγκληματικότητα στην Ελλάδα σήμερα.

    - Μία εικόνα για την εγκληματικότητα στην Ελλάδα σήμερα.

    - Το έγκλημα στην Ελλάδα σήμερα.

    - Περί βίας: Μορφές, έννοια, διακρίσεις και έκταση της σύγχρονης βίας.

    - Οι σύγχρονες προοπτικές της Εγκληματολογίας.

    - Το έγκλημα και οι εγκληματολογικές επιστήμες τον 21ο αιώνα.

    - Κριτήρια για την (απ)εγκληματοποίηση μιας συμπεριφοράς.

    - Το πρόβλημα της ποινικής καταστολής στο έργο του Μισέλ Φουκώ.

    - Ο μετέωρος ρόλος του εγκληματολόγου στη χάραξη της αντεγκληματικής πολιτικής.

    - Ποινικές διατάξεις που μένουν ανεφάρμοστες: ένα κρίσιμο πρόβλημα της αντεγκληματικής πολιτικής.

    - Το δικαίωμα του πολίτη στην ασφάλειά του.

    - Η ανθρωποκτονία χθες, σήμερα, αύριο: βασικά πορίσματα ενός διεπιστημονικού συμποσίου ανθρωποκτονίας.

    - Ναρκωτικά και ελληνική πραγματικότητα.

    - Τα ναρκωτικά στη "βαλκανική οδό": επισημάνσεις για μιαν άλλη "καταιγίδα στα Βαλκάνια"

    - Αποποινικοποίηση της χρήσης ουσιών: υπέρ ή κατά;

    - Η βία στα Ελληνικά γήπεδα

    - Η διαφθορά ως πρόβλημα

    - Οικονομικοί μετανάστες και πρόσφυγες

    - Τηλεόραση και βία

    - Το νέο πρόσωπο της τρομοκρατίας

    - Το οικονομικό έγκλημα

    - Το οργανωμένο έγκλημα

    - Το πρόβλημα της αυτοκτονίας

 

Ενότητα δεύτερη: Η νεανική παραβατικότητα στην Ελλάδα σήμερα.

- Έκταση και ποιότητα της νεανικής παραβατικότητας στη σύγχρονη Ελλάδα

- Το θεσμικό πλαίσιο του Δικαίου Ανηλίκων